Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-September 2008

12:00 / 11 November 2008 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 68,2 Mkr (43,4 Mkr) en ökning med 57 % • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 Mkr (5,3 Mkr), med en rörelsemarginal om 24,5% (12,7%) • Resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (0,42 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 Mkr (3,7 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (4,3 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 45,0 Mkr (27,1 Mkr), en ökning med 66 %

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 19,6 Mkr (13,3 Mkr) en ökning med 47 % • Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (1,7 Mkr), med en rörelsemarginal om 10,6% (13,5%) • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,16 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 Mkr (1,4 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 Mkr (0,9 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 14,4 Mkr (9,4 Mkr), en ökning med 52 %

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

Show as PDF