Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Ny Stormyndighet Värd 5 Mkr

12:00 / 16 October 2008 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med den nya myndigheten Transportstyrelsen gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 5 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

- Som marknadsledande leverantör av ECM-produkter mot det offentliga Sverige förstår vi de utmaningar som myndigheter står inför när det gäller effektiv ärendehantering och tillgänglighet, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Målet för Transportsstyrelsen är att på sikt ha en komplett digital akt, det vill säga att ha alla handlingar lagrade digitalt där det är juridiskt möjligt. W3D3 är en standardprodukt som redan idag används av många myndigheter. En specifikation för vad IT-stödet skulle klara av togs fram under våren, som sedan stämdes av med referensgrupper på de olika myndigheterna.

Sveriges regering beslutade den 29 april 2008 att en ny myndighet, Transportstyrelsen, skall inrättas per den 1 januari 2009. Till Transportstyrelsen överförs bland annat verksamheten vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen, samt delar av verksamheten vid Sjöfartsverket och Vägverket. Transportstyrelsen kommer att sysselsätta cirka 1 600 medarbetare med verksamhet på flera orter.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF