Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké Januari-December 2007 FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 31 January 2008 Formpipe Press release

Fjärde kvartalet det starkaste någonsin

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2007 · Nettoomsättningen uppgick till 67,6 Mkr (43,6Mkr) en ökning med 55 % · Rörelseresultatet uppgick till 13,5 Mkr (8,6 Mkr),med en rörelsemarginal om 20,8% (20,8%) · Vinst per aktie uppgick till 0,92 kr (0,77 kr) · Vinst efter skatt uppgick till 9,0 Mkr (6,8 Mkr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 Mkr (11,8 Mkr) · Repetitiva intäkter uppgick till 27,2 Mkr (14,8Mkr), en ökning med 84 %

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2007 · Nettoomsättningen uppgick till 24,3 Mkr (16,2Mkr) en ökning med 50 % · Rörelseresultatet uppgick till 8,1 Mkr (2,7 Mkr),med en rörelsemarginal om 34,6% (18,1%) · Vinst per aktie uppgick till 0,53 kr (0,28 kr) · Vinst efter skatt uppgick till 5,2 Mkr (2,4 Mkr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 Mkr (8,0 Mkr) · Repetitiva intäkter uppgick till 8,0 Mkr (3,9 Mkr), en ökning med 108 %

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil >> För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF