Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Arbetar För Att Bredda Styrelsen

12:00 / 19 September 2007 Formpipe Press release

I de förberedande aktiviteterna för att notera FormPipe Software på OMX Small Cap pågår just nu arbete för att bredda bolagets styrelse. Förslag till en utvidgad styrelse kommer att presenteras i en kallelse till extra bolagsstämma. Rikard Akhtarzand som sålde sina aktier i bolaget i början av året har på egen begäran lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot.

- Mot bakgrund av att jag inte längre äger några aktier i bolaget ser jag det naturligt att lämna min plats i FormPipes styrelse, säger Rikard Akhtarzand.

- FormPipes expansion ställer högre krav på ledningsarbetet och bolaget behöver komplettera och bredda styrelsen. Det behövs ett kvalificerat ledarskap för att fortsätta driva FormPipes utvecklingsplaner säger Tomas Julin, styrelseordförande för FormPipe Software.

För ytterligare information kontakta: Styrelsens ordförande, Tomas Julin - 0702 41 00 00

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB (+46 8 503 015 00) är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF