Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Fullföljer Förvärv Av Efs Technology

12:00 / 31 August 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software AB (publ) fullföljer förvärvet av det danska programvarubolaget EFS Technology A/S (EFS). Förvärvet innebär att FormPipe Software får tillgång till partnernätverk, affärsrelationer och kundavtal för produkten LaserNet som är en ledande produkt för Input/Output Management. Tillträde är den 1 september.

- Nu går starten för arbetet med att integrera EFS och med detta breddar vi vårt ECM-erbjudande och stärker FormPipes möjlighet till expansion och internationalisering. Vi ser direkta synergier vad det gäller produkter, marknader och kunder säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

EFS är ett bolag med hög lönsamhet, unik kompetens inom sitt område och en stark position på marknaden. Under de senaste åren har EFS uppvisat snabb tillväxttakt med god lönsamhet vilket resulterat i att bolaget nominerats till årets Gazelle 2007 av Børsen - Danmarks motsvarighet till Dagens Industris Gasellpris.

FormPipe Softwares förvärv av EFS sker till ett maximalt företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 42 MDKK. Köpeskillingen vid tillträde utgörs av 20 MDKK kontant, 1 011 236 nyemitterade aktier samt en tilläggsköpeskilling som löper fram till 2010 och är relaterad till EFS resultatutveckling.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

(bild finns att ladda ner på www.formpipe.se)

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB (+46 8 503 015 00) är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF