Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari - Juni 2007 FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 7 August 2007 Formpipe Press release

FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR FORMPIPE SOFTWARE Perioden 1 januari - 30 juni 2007 · Nettoomsättningen uppgick till 30,0 Mkr (15,5 Mkr) en ökning med 93 % · EBITA uppgick till 3,7 Mkr (1,8 Mkr), med en EBITA-marginal om 12,7 % (12,4 %) · Vinst per aktie uppgick till 0,05 kr (0,09 kr) · Vinst efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (0,8 Mkr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr (2,0 Mkr) · Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 17,7 Mkr (9,7 Mkr), en ökning med 83 %

Perioden 1 april - 30 juni 2007 · Nettoomsättningen uppgick till 14,5 Mkr (8,3 Mkr) en ökning med 75 % · EBITA uppgick till 2,1 Mkr (1,3 Mkr), med en EBITA-marginal om 14,7 % (16,7 %) · Vinst per aktie uppgick till 0,04 kr (0,10 kr) · Vinst efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (0,8 Mkr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (1,1 Mkr) · Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 8,5 Mkr (4,9 Mkr), en ökning med 75 %

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF