Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Tilläggsorder Värda Drygt 1,5 Mkr

12:00 / 26 June 2007 Formpipe Press release

Luftfartsstyrelsen och Göranssonska stiftelserna ger FormPipe Software fortsatt förtroende som leverantör genom tilläggsorder. Orderna avser FormPipes ECM-produkter för dokument- och ärendehantering. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 1,5 Mkr och består till merparten av licens- och underhållsintäkter.

- Både nya och befintliga kunder fortsätter att investera i våra produkter i rask takt då intresset för att effektivisera informationsanvändandet blir allt större. Vi är glada för det utökade förtroendet från Luftfartsstyrelsen och Göranssonska stiftelserna säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB.

- Vår målsättning är att alla handlingar och ärenden på sikt skall hanteras elektroniskt, genom hela organisationen. FormPipes produkt stöder målsättningen och som en del i processen har vi därför utökat antalet licenser säger Lena Hammar, IT-chef för Luftfartsstyrelsen.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF