Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Örebro Och Kumla Tecknar Avtal Om W3d3

12:00 / 23 May 2007 Formpipe Press release

De två kommunerna Örebro och Kumla har tecknat avtal om W3D3 via en av FormPipe Softwares partners. Avtalet avser licenser för FormPipes ECM-produkt för ärende- och dokumenthantering. De 10 000 avtalade licenserna motsvarar ett totalt värde om cirka 4 Mkr. Kommunerna avser att successivt ta licenserna i bruk.

FormPipe Softwares partner står som lösningsleverantör och kommer att bygga tjänster kring plattformen W3D3. Installationen av grundprodukten beräknas vara på plats i september.

- Vi fortsätter att fokusera på licensförsäljning via partners och förväntar oss en ökning av partnerorder under året säger Christian Sundin, vd på FormPipe Software AB.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF