Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Tilläggsorder Från Stockholms Stad Värd 1,3 Mkr

12:00 / 11 May 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software får order från Trafikkontoret i Stockholms stad till ett värde av 1,3 Mkr. Befintliga installationer hos Trafikkontoret byggs nu ut med en modul för avtalshantering med koppling mot stadens ekonomisystem.

- Att vi får fortsatt förtroende från Trafikkontoret är en kvittens på att våra ECM-produkter lever upp till de ökande kraven på verksamhetseffektivitet. Verktyg för informationshantering prioriteras allt högre i IT-budgetarna säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB. - Genom ökad kontroll och bättre uppföljning av våra avtal kan vi få bort kostnader, minimera risker för fel och frigöra tid för att ge ännu bättre service åt stockholmarna, säger Barbro Edlund på Trafikkontoret.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF