Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Ordrar Från Höör Och Hörby

12:00 / 2 May 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software får ordrar från Skånekommunerna Höör och Hörby. Uppskattat ordervärde är 1 Mkr och avser FormPipe Softwares ECM-produkt för ärende- och dokumenthantering, W3D3. I augusti beräknas standardprodukten vara i drift och de två kommunerna ges möjlighet att hantera ärenden digitalt.

- Det här är ordrar som stärker vår ställning som ledande ECM-leverantör till landets kommuner. Vi ser tydligt att behovet av våra produkter ökar i takt med den kraftigt växande informationsmängd som samlas hos företag och organisationer säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB.

- Vid upphandlingen framgick det att W3D3 bäst uppfyller kommunens krav och är det ekonomiskt bästa alternativet. Produkten stöder vår målsättning att hela flödet från inkommande handlingar till avslutat ärende skall hanteras elektroniskt och att det finns möjlighet för kommunens invånare att följa sina egna ärenden genom att använda e-legitimation säger Anders Wahlberg, IT-chef för Hörby kommun.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF