Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-Mars 2007

12:00 / 8 May 2007 Formpipe Press release

STARK ÖPPNING PÅ DET NYA ÅRET

Perioden 1 januari - 31 mars 2007: · Nettoomsättningen uppgick till 15,5 Mkr (7,2 Mkr) en ökning med 115 % · EBITA uppgick till 1,6 Mkr (0,5 Mkr), en EBITA-marginal** om 10,9 % (7,3 %) · Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,01 Kr (-0,01 Kr) · Vinst efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-0,05 Mkr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 Mkr (0,9 Mkr) · Licens och underhållsintäkterna uppgick till 9,2 Mkr (4,6 Mkr) en ökning med 90,9 %

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

* EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortization of Goodwill) ** EBITA-marginal (EBITA i procent av försäljning)

Show as PDF