Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Utser Joakim Alfredson Till Ny Cfo

12:00 / 27 April 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software AB utser Joakim Alfredson till Chief Financial Officer. Han tillträder den 7 maj och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. Rekryteringen är ett led i att stärka företagets ledning inför fortsatt tillväxt och expansion.

- Det är mycket glädjande att kunna presentera en person med så gedigen erfarenhet av företagsförvärv. Joakims profil passar perfekt in i vår strategi att växa organiskt samt genom förvärv säger Christian Sundin, VD på FormPipe Software AB.

Joakim kommer närmast från Capto Financial Consulting där han arbetat med finansiellt drivna effektiviseringsprojekt. Han har också många års erfarenhet som konsult och rådgivare inom Corporate Finance hos KPMG.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, VD FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF