Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Partnerorder På W3d3

12:00 / 19 April 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software har fått en order från sin partner Know IT för Ålands landskapsregering. Ordern avser FormPipe Softwares ECM-produkt för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Know IT står som lösningsleverantör och bygger tjänster för elektronisk dokument- och ärendehantering kring plattformen W3D3.

- Det här är FormPipes andra partnerorder på kort tid vilket understryker styrkan i vår strategi att öka marknadsnärvaron och bredda licensförsäljningen genom partners. Know IT har bred och djup kompetens av att integrera system och affären bekräftar ett bra partnerskap säger Christian Sundin, VD på FormPipe Software.

- Att strukturera information och använda den på bästa sätt är nyckelfrågor för företag och organisationer idag. Vi har stor erfarenhet av ECM-lösningar och genom vårt nära samarbete med Ålands landskapsregering kan vi tillsammans skapa lösningar som effektiviserar organisationen, säger Thomas Wenngren, VD Know IT Karlstad.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, VD FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF