Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ändrat Datum För FormPipe Softwares Rapport För Första Kvartalet 2007

12:00 / 25 April 2007 Formpipe Press release

Styrelsen för FormPipe Software AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av rapporten för första kvartalet 2007. Rapporten kommer att offentliggöras den 8 maj istället för den 16 maj.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, VD FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF