Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Sambruk Tecknar Avtal Om W3d3 Med FormPipe Software

12:00 / 5 March 2007 Formpipe Press release

Sambruk har tecknat avtal med FormPipe Software angående leveranser av ECM-produkten för dokument- och ärendehantering, W3D3. Avtalet uppskattas för FormPipe Software vara värt 15-20 Mkr under avtalsperioden.

Det kommunala samverkansprojektet Sambruk har idag 72 kommuner som medlemmar och arbetar med ett tiotal projekt för att utveckla kommunala e-tjänster. Genom avtalet möjliggörs snabb och kostnadseffektiv beställning för medlemmarna.

- Trenden bland våra medlemmar är att de går mot att köpa färdiga produkter för informationshantering. Det ökar driftsäkerheten, kortar ner implementationstiden och blir på så sätt mer kostnadseffektivt. W3D3 är en av de främsta ECM-produkterna för dokument- och ärendehantering och tack vare avtalet får Sambrukskommunerna bättre villkor, säger Janne Dicander verkställande tjänsteman hos Sambruk.

- Det råder just nu mycket hög aktivitet på ECM-marknaden, inte minst när det gäller dokument- och ärendehantering. Avtalet med Sambruk skapar en effektiv leveransprocess som gynnar både oss som leverantör och Sambruks medlemmar, säger Rikard Akhtarzand VD på FormPipe Software.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF