Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ny Vd I FormPipe Software Ab

12:00 / 13 March 2007 Formpipe Press release

Detta meddelande har tidigare idag offentliggjorts via fax.

Styrelsen har beslutat utse Christan Sundin till ny VD i Formpipe Software AB. Christian Sundin har varit anställd som CFO i bolaget sedan den 1 juni 2006 och efterträder Rikard Akhtarzand från och med den 1 april som kvarstår i bolagets styrelse samt till bolagets förfogande under uppsägningstiden som rådgivare till VD.

Christian Sundin har en bakgrund inom Ericssonkoncernen och en gedigen erfarenhet av implementation av större IT-system. Vidare har Christian Sundin senare års befattningar innefattat positioner som vVD och nordenchef för Eurodis Electronics samt VD och styrelseuppdrag i Eurodis nordiska dotterbolag. Christian Sundin är utbildad civilekonom.

- Utnämningen av Christian Sundin till VD i bolaget är ett naturligt val med tanke på hans bakgrund och erfarenhet i kombination med bolagets fokus, säger styrelsens ordförande Tomas Julin.

VD skiftet förändrar inte bolagets strategi eller vision, uppsatta mål och prognoser är oförändrade inklusive noteringen på OMX Small Cap. Bolagets kompetens tillsammans med ECM-marknadens starka tillväxt gör att vi ser framtiden mycket positivt, vilket innebär en fortsatt expansion genom både förvärv såväl som organiskt, fortsätter Tomas Julin.

För vidare information kontakta,

Styrelsens Ordförande Tomas Julin - 0702 41 00 00

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF