Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Riksarkivet Via Partner

12:00 / 16 March 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software har erhållit en order från Riksarkivet via partnern Teleca auSystems. Ordern avser ECM-produkten för dokument- och ärendehantering, W3D3. Ordervärdet för FormPipe Software uppskattas till drygt 1 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

Teleca auSystems är lösningsleverantör och bygger Riksarkivets tjänster för dokument- och ärendehantering kring W3D3.

- Ordern är ett genombrott för FormPipes partnermodell och har möjliggjorts genom att partnerskapet mellan FormPipe och Teleca auSystems fungerar väl. Vi går vidare med vår partnerstrategi som leder till att vi kostnadseffektivt kan rulla ut W3D3 till allt fler kunder och till att andelen licens- och underhållsintäkter ökar, säger FormPipe Softwares tillträdande VD Christian Sundin.

- FormPipes tidigare uppsatta mål och prognoser ligger fast och vi har ett gynnsamt marknadsläge för fortsatt tillväxt, både organiskt och via förvärv, fortsätter Christian Sundin.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, 0705-677385

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF