Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Flaggningsmeddelande I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 12 March 2007 Formpipe Press release

Rikard Akhtarzand har idag sålt 629 000 aktier samt 148 298 optioner i FormPipe Software AB. Efter försäljningen innehar Rikard Akhtarzand 0 aktier och 0 optioner i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping.

FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF