Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Statens Pensionsverk

12:00 / 26 February 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Statens Pensionsverk (SPV) gällande ECM-produkten för dokument- och ärendehantering, W3D3. Ordervärdet är på 0,8 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

- Första kvartalet är normalt sett ett svagt kvartal för oss. Vi ser ett trendbrott. Året har börjat på ett mycket tillfredsställande sätt för FormPipe, säger Rikard Akhtarzand VD.

Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från det offentliga Sverige. Affären visar att W3D3 är en väl paketerad ECM-produkt som gör att vi kan fortsätta att fokusera på att öka andelen licens- och underhållsintäkter, något som hittills har genererat en mycket positiv resultatutveckling, fortsätter Rikard Akhtarzand.

- Vi har i dagsläget cirka 300 000 aktiva ärenden och med W3D3 förväntar vi oss en kostnadseffektivare ärendehantering. Under hösten genomförde vi ett omfattande prestandatest som visade att produkten uppfyller våra krav säger Peter Ågren, IT-chef på SPV.

SPV har till uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen. SPV sysselsätter cirka 350 anställda och betalade förra året ut 10 miljarder kronor i pensioner.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF