Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kommuniké Från Extra Bolagsstämma I FormPipe Software Den 10 December 2007

12:00 / 10 December 2007 Formpipe Press release

Vid FormPipe Software AB:s extra bolagsstämma i Stockholm måndagen den 10 december 2007 beslutade bolagsstämman i enlighet med föreslagna beslut

· att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, · att omvälja styrelseledamöterna Tomas Julin och Staffan Torstensson samt till nya styrelseledamöter välja Lennart Pihl och Jon Pettersson och · att Tomas Julin oförändrat skall vara styrelsens ordförande. Den nya styrelsen består därefter av Tomas Julin (ordförande), Staffan Torstensson, Lennart Pihl och Jon Pettersson.

Stockholm i december 2007 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Tomas Julin, styrelsens ordförande, 0702 41 00 00 Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF