Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ny Licensorder Från Uppsala Universitet

12:00 / 27 November 2007 Formpipe Press release

Uppsala universitet ger FormPipe Software fortsatt förtroende som leverantör gällande programvara för dokument- och ärendehantering. Det nya avtalet innebär att Uppsala universitet utökar sin installation av W3D3 med fler antal användare. Ordervärdet uppgår till 0,9 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

- En positiv trend är att fler kunder, som redan har en W3D3-installation, ökar antalet licenser i takt med att de ser verksamhetsnyttan i att strukturera och hålla samman sin information säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi utökar vår investering i W3D3 för att produkten kan förbättra vår informationshantering. Nu ser vi fram emot att ordna ännu effektivare arbetsprocesser i en större del av organisationen säger Magdalena Tempelman, chefsregistrator på Uppsala universitet.

Drygt hälften av Sveriges statliga universitet och högskolor använder idag W3D3 för ärende- och dokumenthantering vilket gör FormPipe Software till den ledande leverantören av ECM-produkter inom segmentet.

Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 medarbetare samt 2 500 doktorander och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Magdalena Tempelman, chefsregistrator Uppsala universitet, 018-471 17 01

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF