Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Stockholms Univers

12:00 / 5 November 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Stockholms universitet gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3.

- I stora organisationer genereras mängder av information som kräver god struktur för att kunna återanvändas. Inledningsvis har Stockholms universitet valt att göra en standardinstallation med ett mindre antal användarlicenser. Andra högskolor och universitet har gjort stora investeringar i W3D3 för att effektivisera verksamhetsprocesser och jag ser framför mig att affären med Stockholms universitet har mycket stor potential säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Många goda referenser och faktumet att produkten bäst uppfyller våra krav gjorde att vi valde FormPipe som leverantör. Vi kan se att ärendehanteringsprocesser har stor potential att förbättras med hjälp av W3D3 säger Gunnar Backteman, IT-chef på Stockholms universitet.

Drygt hälften av Sveriges statliga universitet och högskolor använder idag W3D3 för ärende- och dokumenthantering vilket gör FormPipe Software till den ledande leverantören av ECM-produkter inom segmentet.

Stockholms universitet är, med sina 39 000 studenter, 5 600 medarbetare samt 1 800 doktorander, ett av Sveriges största universitet. Stockholms universitet är huvudstadens centrum för högre utbildning inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF