Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Luftfartsverket Värd 2,5 Mkr

12:00 / 25 October 2007 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Luftfartsverket (LFV) gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är på 2,5 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

- ECM-investeringarna i den offentliga sektorn ökar och vi har märkt att våra nya kunder ser allt mer strategiskt på informationshantering. Befintliga kunder som haft mindre installationer beställer samtidigt fler W3D3-licenser när de ser vinsterna med att ta ett större grepp om informationshanteringen säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- I den omfattande utvärdering som gjordes av de inkomna avropssvaren bedömdes FormPipe Software bäst uppfylla LFV's behov. Viktiga faktorer var bland annat trovärdiga och nöjda referenser samt att standardsystemet W3D3 enkelt, snabbt och flexibelt kan implementeras i vår verksamhet säger Kristina Laurin, kravställare på LFV.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Kristina Laurin, kravställare LFV, 011-19 21 78

OM LFV LFV är ett affärsdrivande statligt verk med cirka 4 000 anställda och en årlig omsättning på omkring 6 miljarder kronor. LFVs verksamhet är inte skattefinansierad utan finansieras med intäkter från de tjänster och produkter som tillhandahålls på LFVs flygplatser och inom flygtrafiktjänsten. LFV har också ett ekonomiskt avkastningskrav till staten. OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF