Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Förlängt Ramavtal Med Det Offentliga Sverige

12:00 / 11 October 2007 Formpipe Press release

Verva har tecknat ett förlängt ramavtal med FormPipe Software med en giltighetstid som gäller fram till den 30 juni 2009. Ramavtalet innebär att det offentliga Sverige kan fortsätta att köpa FormPipe Softwares ECM-produkt W3D3, utan att behöva göra offentliga upphandlingar.

- I en undersökning från Exido häromdagen kan man läsa att den offentliga sektorns IT-beslutsfattare har mycket stor tilltro till Vervas ramavtal som skapar snabba och enkla avrop. Verva har dessutom förstarankat vår ECM-produkt i detta ramavtal och sammantaget ser jag tydliga signaler på att vi ytterligare kommer att öka vår försäljning mot det offentliga säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

I ramavtalet Informationsförsörjning 2005 ingår mer än 50 programvaruprodukter och tjänster från ett stort antal samarbetspartners och underleverantörer. I Vervas utvärdering av produkterna inom ramavtalet rankas W3D3 som nummer ett inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. FormPipe Softwares erbjudande bedöms vara det allra mest fördelaktiga.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF