Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Perioden 1 Januari - 30 September 2007

12:00 / 30 October 2007 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 * Nettoomsättningen uppgick till 43,4 Mkr (27,4 Mkr) en ökning med 58 % * EBITA uppgick till 5,6 Mkr (5,8 Mkr), med en EBITA-marginal om 13,5 % (22,6 %) * Vinst per aktie uppgick till 0,06 kr (0,31 kr) * Vinst efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (2,7 Mkr) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr (3,5 Mkr) * Repetitiva intäkter uppgick till 19,2 Mkr (11,0 Mkr), en ökning med 75 %

PERIODEN 1 JULI ­- 30 SEPTEMBER 2007 * Nettoomsättningen uppgick till 13,3 Mkr (11,9 Mkr) en ökning med 12 % * EBITA uppgick till 1,9 Mkr (4,0 Mkr), med en EBITA-marginal om 15,1 % (35,6 %) * Vinst per aktie uppgick till 0,01 kr (0,23 kr) * Vinst efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (2,0 Mkr) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 Mkr (1,5 Mkr) * Repetitiva intäkter uppgick till 6,8 Mkr (3,8 Mkr), en ökning med 78 %

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

Show as PDF