Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Microsoft har utsett FormPipe Software till Gold Certified Partner

12:00 / 24 January 2007 Formpipe Press release

Microsoft har utsett FormPipe Software till Gold Certified Partner - en exklusiv utmärkelse som bara ett fåtal av Microsofts certifierade partners i Sverige har fått.

- Guldcertifieringen är mycket glädjande och ett erkännande av den kompetens vi har inom företaget. När företag och organisationer investerar stort i IT väljer man ofta Microsoft-teknik och med vår guldpartnerstatus stärker vi våra positioner på marknaden, säger Rikard Akhtarzand VD på FormPipe Software.

För att bli Microsoft Gold Certified Partner skall partnerföretaget inneha dokumenterad kompetens inom ett visst kompetensområde. Företaget skall ha certifierade konsulter och ha genomfört ett antal större utvecklingsprojekt vilka ska vara godkända av slutkund. FormPipe Softwares guldpartnerskap gäller inom områdena ISV/Software Solution och Business Process and Integration Solution.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping.

FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF