Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké 1 Januari - 31 December 2006

12:00 / 31 January 2007 Formpipe Press release

Perioden 1 januari - 31 december 2006: · Nettoomsättningen uppgick till 43,6 Mkr (20,7 Mkr), en ökning med 111% · EBITA uppgick till 8,6 Mkr (0,9 Mkr), en EBITA-marginal om 21,0 % (4,6 %) · Resultat efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (-0,3 Mkr), en vinstmarginal om 10,3 % (neg) · Vinst per aktie uppgick till 0,48 Kr (-0,04 Kr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 Mkr (2,6 Mkr) · Styrelsen föreslår en utdelning för 2006 om 0,25 Kr per aktie (0,10 Kr)

Perioden 1 oktober - 31 december 2006: · Nettoomsättningen uppgick till 16,2 Mkr (7,9 Mkr), en ökning med 104 % · EBITA uppgick till 2,8 Mkr (2,0 Mkr), en EBITA-marginal om 18,5 % (27,3 %) · Resultat efter skatt uppgick till 1,5 Mkr (1,1 Mkr), en vinstmarginal om 9,9 % (14,9 %) · Vinst per aktie uppgick till 0,17 Kr (0,13 Kr) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 Mkr (2,7 Mkr)

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil >>

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping.

FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF