Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Flexion Mobile

Flexion Mobile

Pinpoint Estimates: Flexion Mobile ökar nettoomsättningen första halvåret trots nedgång i Q2

08:42 / 22 August 2023 Flexion Mobile Press release

Flexion Mobile rapporterar för det andra kvartalet

Pinpointkonsensus inför Flexion Mobiles Q2-rapport baseras på 36 estimat. Sammanställningen anges i MGBP.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 21,71
Utfall: 15,5
Diff: −28,6%

Justerad EBITDA
Pinpointkonsensus: 1,75
Utfall: 0,5
Diff: −71,4%

Pinpoint Estimates är en öppen plattform som sammanställer estimat från investerare inför börsbolags kvartal- och helårsrapporter. Estimaten sammanställs till Pinpoints konsensus, och får olika vikt baserat på investerarens tidigare track record.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/