Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Flexion Mobile

Flexion Mobile

Pinpoint Estimates: Flexion Mobiles rapport under förväntningarna

08:10 / 16 May 2023 Flexion Mobile Press release

Pinpointkonsensus inför Flexion Mobiles Q1-rapport baseras på 42 estimat. Sammanställningen anges i miljoner GBP.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 21,93
Utfall: 16,27
Diff: -25,8 %

Justerad EBITDA
Pinpointkonsensus: 1,69
Utfall: 0,74
Diff: -56,0 %

Pinpoint Estimates är en öppen plattform som sammanställer estimat från investerare inför börsbolags kvartal- och helårsrapporter.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/