Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Flexion Mobile

Flexion Mobile

Pinpoint Estimates: Estimattjänsten Pinpoint Estimates inleder samarbete med Flexion Mobile

13:30 / 3 April 2023 Flexion Mobile Press release

Pinpoint Estimates har inlett ett samarbete med Flexion Mobile (nedan kallat Flexion) i syfte att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna på bolaget. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter.

Samarbetet mellan Flexion och Pinpoint Estimates inleds idag den 3 april och på Pinpoints plattform kan nu privatinvesterare lämna sina förväntningar och därefter ta del av crowdsourcade förväntningar inför Flexions kommande rapporter. Utifrån alla estimat som kommer in på plattformen skapar Pinpoint viktade snittförväntningar, s.k. konsensusestimat för respektive nyckeltal, vilket skapar en referenspunkt för marknaden att förhålla sig till. Med en samlad förväntansbild på Pinpoint kan Flexion följa och få insikter om vilka förväntningar som finns på bolagets utveckling.


”Det är väldigt glädjande att ha Flexion som ny kund hos oss. Vi ser fram emot att stärka bryggan mellan bolaget och den breda allmänheten genom att skapa en transparent förväntansbild inför kommande rapporter.” säger Natasha Belinska VD på Pinpoint, om det nya samarbete

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/