Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Kommuniké från Ferronordics årsstämma

16:00 / 16 May 2024 Ferronordic Press release

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den på Radisson Collection Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm, onsdagen den 16 maj 2024 kl. 14:00 beslutade aktieägarna följande:

  • Beslutades att ingen utdelning skulle betalas.

  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén omvaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden till slutet av nästa årsstämma.

  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.

  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 400 000 kr fastställdes.

  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.

  • Förslag till incitamentprogram för medlemmar i koncernens ledningsgrupp antogs.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Link-Belt i delar av samma område. Ferronordic är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 42 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/