Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

07:30 / 16 May 2024 Ferronordic Press release

Q1 2024: En bra början i USA

   FÖRSTA KVARTALET 2024
  • Nettoomsättningen ökade 86% till 1 172 MSEK (631)
  • Rörelseresultatet ökade 247% till 21 MSEK (-14)
  • Rörelsemarginalen ökade till 1,8% (-2,2)
  • Periodens resultat ökade 939% till 70 MSEK (7)
  • Resultatet per aktie1 uppgick till 4,83SEK(0,46)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124 MSEK (-126)

[]
MSEK (eller som angivet) 2024 2023 %  2023   FY
Q1 Q1
Nettoomsättning 1 172 631 86% 2 863
Bruttovinst 231 85 173% 377
Rörelseresultat 21 -14 247% -115
Periodens resultat 70 7 939% -107
Resultat per aktie, SEK[1] 4,83 0,46 939% -7,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten  124 -126 -27
Nettoskuld (nettokassa) 1 542 -681 1 349

Bruttomarginal, % 19,7% 13,4% 6,3pp 13,2%
Rörelsemarginal, % 1,8% -2,2% 4,0pp -4,0%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, % 20% 23% -3,4pp 20%
Eget kapital/summa tillgångar, % 33% 59% -25,4pp 34%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM% -2% 11% -12,9pp -3%
Avkastning på eget kapital, LTM% -2% 26% -28,3pp -6%

[1] Före utspädning.

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

Första kvartalet 2024 var vårt första hela kvartal med Rudd Equipment Company. Vår expansion till USA har börjat bra. Under första kvartalet uppgick omsättningen till 699 MSEK med ett rörelseresultat på 60 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 8,6%. Vi tog marknadsandelar, särskilt inom det viktiga segmentet ramstyrda dumprar, vilket bådar gott för framtida försäljning av service och reservdelar. Efter fyra månader i USA ser vi än mer positivt på våra framtida möjligheter. Rudd är redan ett välskött och lönsamt företag, men vi ser möjligheter att både växa och förbättra lönsamheten genom att på lång sikt ta marknadsandelar, öka maskinpopulationen och ta en större andel av potentiell eftermarknadsförsäljning.

I Tyskland är situationen fortfarande utmanande. Efterfrågan är svag och kunderna skjuter upp förnyelse av sina lastbilsflottor. Aktiviteten i våra verkstäder var dock fortsatt hög och eftermarknadsförsäljningen ökade med 9%. Arbetet med att sänka kostnaderna och skapa en smidigare organisation fortsatte under kvartalet. Vi fortsätter att utveckla vår eftermarknadsverksamhet och investerar i e-mobilitet. Vår verksamhet för hållbara transportlösningar har utökat sin uthyrningsflotta till 40 elektriska lastbilar. Lagret minskade men är fortfarande högt. Arbetet med att normalisera lagret i Tyskland fortsätter. Omsättningen i Tyskland minskade med 20% till 439 MSEK. Rörelseresultatet minskade till -12 MSEK.

Trots att Kazakstans ekonomi fortsatte att växa, minskade marknaden för anläggningsutrustning. Vår försäljning av nya och begagnade maskiner minskade medan eftermarknadsaffären var mer stabil. Vi räknar med att lagernivån kommer att normaliseras under 2024. Omsättningen minskade till 34 MSEK, eller 3% av Koncernens omsättning. Rörelseresultatet minskade till -3 MSEK.

För Koncernen ökade omsättningen med 86% till 1 172 MSEK, främst på grund av konsolideringen av den amerikanska verksamheten. Rörelseresultatet för Koncernen uppgick till 21MSEK. Koncernens nettoskuld på ökade till 1 542 MSEK, främst till följd av förvärvet av den amerikanska verksamheten.

Vi är optimistiska om vår expansion till USA och möjligheterna där. USA är världens näst största marknad för anläggnings-maskiner. Efterfrågan stöds av en dynamisk ekonomi och omfattande stödprogram för investeringar i infrastruktur. Den tyska ekonomin ser för närvarande svag ut. Vi vidtar åtgärder för att göra vår organisation mer effektiv och motståndskraftig. Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan inom eftermarknadsverksamheten och är optimistiska om de långsiktiga möjligheterna i den tyska marknaden. Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet i Kazakstan.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Link-Belt i delar av samma område. Ferronordic är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 42 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/