Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

22:42 / 30 January 2024 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 aktie
Innehavare Per Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 623 677
Antal rösträtter 623 677
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-01-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 768 677
 - direkt innehavda rösträtter 125 000
 - indirekt innehavda rösträtter 643 677
Andel
 - aktier 5,28939 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,86014 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,42924 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,28938 % 768 677
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 3,39365 % 493 180
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,68303 % 1 261 857
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Fastighets AB Arwidsro
 - antal rösträtter 508 626
 - andel av rösträtter 3,49994 %
 - bolag Arwidsro Investment AB
 - antal rösträtter 38 770
 - andel av rösträtter 0,26678 %
 - bolag Arwidsro Aktieinvest AB
 - antal rösträtter 96 281
 - andel av rösträtter 0,66252 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 768 677
 - andel av rösträtter 5,28939 %
 
Kommentar
Förändringen avser att Fastighets AB Arwidsro har förvärvat 145 000 aktier. Det totala innehavet av aktier, direkt och indirekt, uppgår därmed till 768,677 aktier, vilket överskrider 5 % av kapitalet och rösterna i emittenten. Tillsammans med de 493 180 köpoptioner som sedan tidigare innehas av Fastighets AB Arwidsro uppgår det totala innehavet direkt och indirekt till 8,68303 % av kapitalet och rösterna i emittenten. Förändringen avser således endast en ökning av antalet innehavda aktier, och inget gränsvärde i förhållande till det totala innehavet har passerats med anledning av transaktionen
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/