Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

16:02 / 1 September 2023 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument aktie
Innehavare Per Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 692 125
Antal rösträtter 692 125
 
Transaktionen
Datum 2023-08-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 817 125
 - direkt innehavda rösträtter 125 000
 - indirekt innehavda rösträtter 692 125
Andel
 - aktier 5,62277 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,8601 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,7626 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,6227 % 817 125
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,6227 % 817 125
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Fastighets AB Arwidsro
 - antal rösträtter 521 425
 - andel av rösträtter 3,588 %
 - bolag Arwidsro Investment AB
 - antal rösträtter 170 700
 - andel av rösträtter 1,1746 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 817 125
 - andel av rösträtter 5,62277 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/