Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

13:51 / 8 August 2023 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 Aktie
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 717 220
Antal rösträtter 717 220
 
Transaktionen
Datum 2023-08-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 730 108
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 730 108
Andel
 - aktier 5,02399 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,02399 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02399 % 730 108
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,02399 % 730 108
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 728 289
 - andel av rösträtter 5,01147 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 1 819
 - andel av rösträtter 0,01252 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 730 108
 - andel av rösträtter 5,02399 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärde genom nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/