Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic tilldelas upp till 23 MEUR i statliga subventioner i Tyskland för investeringar i elektriska lastbilar

16:00 / 1 June 2023 Ferronordic Press release

Det tyska ministeriet för digitalisering och transport har beviljat Ferronordic subventioner på upp till 23 MEUR för att investera i upp till 117 elektriska lastbilar. Ferronordic planerar att använda subventionerade elektriska lastbilar från Volvo Trucks och Renault Trucks för att utöka sin verksamhet för uthyrning av elektriska lastbilar och hållbara transportlösningar.

Under 2022 grundade Ferronordic ett separat dotterbolag i Tyskland, Ferronordic e-Rental GmbH, för att fokusera på uthyrning av elektriska lastbilar, laddningsutrustning och främjande av hållbara transportlösningar. Detta var en del av Ferronordics strategi att utveckla expertis inom drift och hantering av elektriska lastbilar och anläggningsmaskiner, inklusive laddning och optimering av laddinfrastruktur. Över tid är ambitionen också att utforska möjligheterna att erbjuda tjänster inom transport- och byggnation med elektriska lastbilar och anläggningsmaskiner.

Ferronordic e-Rental har beviljats subventioner från det tyska ministeriet för digitalisering och transport för investeringar i elektriska lastbilar till ett belopp upp till 23 MEUR. Beloppet skall användas för att köpa upp till 117 elektriska lastbilar under de kommande 12 månaderna. Det slutliga bidragsbeloppet beror på hur många elektriska lastbilar Ferronordic beställer. Den tilldelade subventionen kommer med villkor att Ferronordic e-Rental GmbH behåller det faktiska ägandet under minst fyra år och når vissa miniminivåer för årlig användning av lastbilarna.

Det totala värdet av de 117 eldrivna lastbilarna (före subventioner) skulle vara ca 40 MEUR. Subventionerna förväntas erhållas efter inköpet av lastbilarna och senast 2026. Ferronordic kommer att arbeta med sina leverantörer och finansiella partners för att uppnå den mest effektiva finansieringslösningen för hållbara transporter. De subventionerade lastbilarna kommer att ägas av Ferronordic e-Rental och utvidga Ferronordics flotta av elektriska lastbilar för uthyrning och hållbara transporter. 

"De erhållna subventionerna kommer att användas i sin helhet för att sänka hyrespriset på elektriska lastbilar, vilket kommer att göra övergången till utsläppsfria transporter mer attraktiv för våra kunder. I de flesta fall av användning bedömer vi att den totala ägandekostnaden för elektriska hyrlastbilar kommer att vara lägre än motsvarande kostnad för dieseldrivna hyrlastbilar", säger Patrick Holm, ansvarig chef för Ferronordic e-Rental. 

Köpet av de elektriska lastbilarna subventioneras av det federala ministeriet för digitalisering och transport inom ramen för det federala finansieringsprogrammet "Klimatvänliga kommersiella fordon och infrastruktur (KsNI)". Finansieringsprogrammet samordnas av NOW GmbH. Ansökningar godkänns av Federal Logistics and Mobility Office. Syftet med programmet är att öka andelen kommersiella fordon med låga CO2-utsläpp och att bygga ut laddinfrastrukturen för elektriska lastbilar i Tyskland. Bidragsprogrammet syftar till att täcka 80 procent av skillnaden i investeringskostnad mellan elektriska lastbilar och dieseldrivna fordon samt infrastruktur.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar:

"Detta är en milstolpe för vår uthyrningsverksamhet för elektriska lastbilar. Volvo Trucks och Renault Trucks är pionjärer och marknadsledare inom batterielektriska lastbilar. Vi arbetar nära våra partners och kunder för att utveckla hållbara transportlösningar. Det tyska statliga stödprogrammet kommer att bidra till att katalysera omvandlingen av transportindustrin. Detta kommer att skapa affärsmöjligheter i hela värdekedjan samt stödja samhället och vår miljö. Vi tycker att elektriska lastbilar erbjuder mycket spännande möjligheter."

Påverkan på Ferronordics resultat, kassaflöden och balansräkning kommer att bero på storleken och tidpunkten för investeringen. Bolaget kommer att ge ytterligare detaljer om denna utveckling när mer information om subventionsprogrammet och Ferronordics investeringsplaner finns tillgängliga.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

[Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 juni 2023, kl. 16:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/