Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2023

15:44 / 11 May 2023 Ferronordic Press release

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den på Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm, torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14:00 beslutade aktieägarna följande:

  • Godkändes ordinarie utdelning om 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 15maj 2023. Utbetalning ska ske runt den 19 maj 2023.

  • Bolagets och Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén omvaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.

  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 400 000 kr fastställdes.

  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan Bolaget och KPMG AB.

  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2023, 15:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/