Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Förändringar i Ferronordics ledning

15:00 / 8 March 2023 Ferronordic Press release

Jonathan Tubb utsedd till vice finanschef för Koncernen och medlem av koncernledningen.

Den 6 mars 2023 utsågs Jonathan Tubb till vice finanschef för Koncernen i Ferronordic och medlem av koncernledningsgruppen. Jonathan har varit finanschef för Ferronordics Ryssland/CIS-segment sedan 2017. Han kommer att fortsätta sin roll i CIS-segmentet, som för närvarande onmfattar  Kazakstan. Som vice finanschef för Koncernen kommer han även att fokusera på operativa finansfrågor inom Koncernen. Jonathan har lång erfarenhet av ekonomi och revision. Innan Ferronordic hade Jonathan bland annat partnerroller i Deloitte och Ernst & Young. Jonathan Tubb kommer att rapportera till Koncernens finanschef, Erik Danemar.

Martin Bauknecht lämnar koncernledningen men kvarstår i sin roll som verkställande direktör för den tyska verksamheten och rapporterar direkt till Lars Corneliusson, VD och koncernchef för Koncernen.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2023, kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/