Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

12:34 / 27 December 2023 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument köpoption
Innehavare Per Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 487 624
Antal rösträtter 487 624
 
Transaktionen
Datum 2023-12-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 487 624
 - direkt innehavda rösträtter 125 000
 - indirekt innehavda rösträtter 362 624
Andel
 - aktier 3,35542 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,86014 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,49527 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,35541 % 487 624
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 3,39365 % 493 180
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,74906 % 980 804
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Fastighets AB Arwidsro
 - antal rösträtter 362 624
 - andel av rösträtter 2,49527 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 487 624
 - andel av rösträtter 3,35542 %
 
Kommentar
Fastighets AB Arwidsro har förvärvat 493180 köpoptioner motsvarande 3,39365% av kapitalet och rösterna. Per Arwidssons innehav om 125000 aktier (0,86014) och Fastighets AB Arwidsros innehav om 362 624 (2,49527%) tillsammans med Fastighets AB Arwidsros 493 180 köpoptioner (3,39365%) överstiger 5%
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/