Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic och Sandvik ingår återförsäljaravtal för Tyskland och Kazakstan och säger upp avtal för Ryssland

16:13 / 15 September 2022 Ferronordic Press release

Ferronordic har ingått avtal om att bli återförsäljare för Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland och Kazakstan. Samtidigt har Ferronordic och Sandvik sagt upp sina avtal för Ryssland.

I Tyskland kommer Ferronordic ansvara för försäljning, service och reparation av Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i större delen av landet. Utöver Ferronordic har Sandvik ytterligare en återförsäljare i Tyskland, baserad i Düsseldorf, som kommer fortsätta verka i de västra delarna av landet. För kunder inom t.ex. bygg- och återvinningsbranschen innebär detta att Ferronordic, utöver lastbilar från Volvo och Renault Trucks, även kan erbjuda mobila kross- och sorteringsverk från Sandvik. Ferronordic kommer även verka över en större del av Tyskland än det område man ansvarat för med Volvo och Renault Trucks. Med nuvarande ansvarsområde för Volvo och Renault Trucks tror Ferronordic att försäljningen relaterade till Sandviks kross- och sorteringsverk kan komma att uppgå till ca 15% av Ferronordics omsättning i Tyskland.

I Kazakstan kommer Ferronordic ansvara för försäljning, service och reparation av Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i hela landet. Tillsammans med produkter från Volvo CE och Mecalac innebär tillägget att Ferronordic kan erbjuda helhetslösningar för kunder inom vissa segment. På sikt tror Ferronordic att försäljningen relaterad till Sandviks kross- och sorteringsverk kan komma att uppgå till ca 10% av företagets omsättning i Kazakstan.

Samtidigt har Ferronordic och Sandvik gemensamt kommit överens om att säga upp sina avtal avseende Ryssland. Samarbetet mellan Ferronordic och Sandvik i Ryssland påbörjades under 2021. På grund av den militära konflikten i Ukraina har Sandvik avbrutit sina leveranser till Ryssland. Mot bakgrund av detta har partnerna enats om att återförsäljaravtalen för Ryssland ska sägas upp från och med idag. Ferronordic förväntar sig inte att uppsägningen av avtalen med Sandvik i Ryssland kommer ha någon väsentlig inverkan på utsikterna för företagets verksamhet i landet. Ferronordic utvärderar strategiska alternativ för den ryska verksamheten.

Ferronordics koncernchef Lars Corneliusson kommenterar: "Samarbetet med Sandvik i Ryssland som påbörjades under 2021 har varit lovande. Det är tråkigt att detta nu avbryts. Samtidigt är vi stolta över det förtroende Sandvik ger oss på andra marknader. Detta är ett viktigt steg mot att bli ett ledande service- och försäljningsföretag i Tyskland och Kazakstan. Inom vissa kundsegment kommer vi nu kunna erbjuda helhetslösningar vad gäller både service och maskinpark. I Tyskland kommer en större del av vårt servicearbete behöva äga rum på plats hos kunderna på fältet, vilket även kommer stärka serviceerbjudandet för våra lastbilskunder. Dessutom kommer vi få bättre täckning av våra fasta kostnader".

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandvik i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Mecalac och Sandvik i Kazakstan. Ferronordic bedriver även verksamhet i Ryssland där företaget är återförsäljare för Mecalac och Dressta samt erbjuder contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2022, 16:10 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/