Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic och Volvo CE kommer överens om att säga upp återförsäljaravtal för Ryssland

17:45 / 29 August 2022 Ferronordic Press release

Ferronordic och Volvo CE har avtalat om att säga upp parternas återförsäljaravtal för Ryssland. Som en del av överenskommelsen kommer Volvo CE att betala ersättning till Ferronordic om 321 MSEK för faktiska och eventuella kostnader och förluster relaterade till uppsägningen.

Ferronordic har varit officiell återförsäljare för Volvo CE i Ryssland sedan företaget bildades 2010. Till följd av den militära konflikten i Ukraina har Volvo CE avbrutit försäljningen till Ryssland. Ferronordic erhåller således inte längre några leveranser av maskiner eller reservdelar från Volvo CE till Ryssland. Då samtliga skulder för levererade maskiner och reservdelar nu reglerats och partnerna inte har några krav på varandra har Ferronordic och Volvo CE kommit överens om att det är i deras gemensamma intresse att återförsäljaravtalet för Ryssland sägs upp med verkan från idag.

Eftersom Volvo CE redan upphört att leverera maskiner och reservdelar till Ferronordic förväntar sig Ferronordic inte att uppsägningen av återförsäljaravtalet i sig kommer att ha någon väsentlig inverkan på företagets utsikter i Ryssland.

Ferronordic vidtar alla åtgärder för att säkerställa att dess verksamhet följer gällande sanktionslagstiftning. Med beaktande av dessa restriktioner, och i den mån det är möjligt under den rådande leveranssituationen, fortsätter Ferronordic att underhålla och reparera den befintliga populationen av Volvo CE-maskiner i Ryssland och fullgöra sina åtaganden till sina kunder.

Volvo CE kommer betala ersättning till Ferronordic AB om 321 MSEK för faktiska och eventuella kostnader relaterade till uppsägningen. För koncernen kommer ersättningen att innebära ett ökat kassainflöde och resultat under tredje kvartalet 2022. Ferronordic förväntar sig dock att ytterligare avsättningar och potentiella nedskrivningar, utöver de som gjordes under Q1 och Q2 2022, kommer att behövas för att återspegla framtida kostnader relaterade till uppsägningen. Sådana extra kostnader och avsättningar kommer att minska den positiva effekten på koncernens resultat under Q3 2022, och eventuellt i framtida perioder.

Som beskrivits i rapporten för andra kvartalet 2022 utvärderar Ferronordic strategiska alternativ för den ryska verksamheten, bl.a. potentiell försäljning av hela eller delar av den ryska verksamheten, eller nedskärning av verksamheten för att fortsätta i begränsad omfattning.

Samarbetet mellan Ferronordic och Volvo CE i Kazakstan fortsätter som tidigare. Vidare söker Ferronordic möjligheter för ytterligare samarbete med Volvo CE och andra delar av Volvokoncernen på andra marknader.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i Kazakstan. Ferronordic bedriver även verksamhet i Ryssland där Ferronordic också erbjuder contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.http://www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2022, 17:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/