Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Inverkan av sanktioner på Ferronordics verksamhet i Ryssland samt uppdaterad utdelningsrekommendation

21:51 / 28 February 2022 Ferronordic Press release

EU, USA och andra länder har infört ytterligare sanktioner mot Ryssland, inklusive striktare exportrestriktioner, avstängning av utvalda banker från SWIFT, samt åtgärder för att hindra den ryska centralbankens åtkomst till sina reserver i utlandet. I samband med detta har några av våra leverantörer, framför allt Volvokoncernen, informerat att de tillfälligt stoppar försäljningen av maskiner, komponenter och reservdelar till Ryssland. Mot bakgrund av detta och de osäkra utsikterna har styrelsen ändrat sin utdelningsrekommendation och föreslår att årsstämman 2022 beslutar att inte betala utdelning.

Baserat på vår preliminära analys av de legala dokument som utfärdats hittills har vi konstaterat att vissa av de varor och tjänster vi erbjuder i Ryssland omfattas av de nya exportrestriktionerna. Vi har därför avbrutit försäljningen av sådana produkter och tjänster tills vidare. Detta kommer ha en negativ inverkan på våra intäkter, resultat och kassaflöden i Ryssland.

När det gäller betalningar kan vi för närvarande fortfarande göra betalningar både inrikes i Ryssland och internationellt till och från Ryssland.

Den ryska rubeln har försvagats avsevärt och vi förväntar oss att rubeln förblir volatil. Den ryska centralbanken har även höjt referensräntan avsevärt. Våra huvudsakliga utestående skulder för inköpta maskiner och reservdelar är dock nominerade i rubel med fast ränta. Det betyder att vi för utestående leverantörsskulder inte påverkas väsentligt av eventuell ytterligare försvagning av rubeln. De volatila marknadsförhållandenas inverkan på efterfrågan på våra produkter och tjänster i Ryssland är dock fortfarande oklar.

Några av våra leverantörer, framför allt Volvokoncernen, har informerat att de tillfälligt stoppar försäljningen till Ryssland. Såvitt vi förstår är detta relaterat till de nya exportrestriktionerna, som måste analyseras grundligt. I den mån produkter inte påverkas av exportrestriktioner fortsätter vi att sälja produkter från vårt varulager. Om leveransstoppet till Ryssland fortsätter kan det få väsentlig inverkan på våra intäkter, resultat och kassaflöden.

På grund av den nya situationen är utsikterna för Ryssland och vår verksamhet i Ryssland mycket osäkra och kan bli betydligt sämre än vad vi förväntade oss vid tidpunkten för bokslutskommunikén.

Situationen i Ryssland har ingen direkt inverkan på vår verksamhet i Kazakstan och Tyskland som fortsätter som tidigare.

Mot bakgrund av detta och de osäkra utsikterna har styrelsen ändrat sin utdelningsrekommendation och föreslår att årsstämman 2022 beslutar att inte betala utdelning.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2022, 21:45 CET.

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/