Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Handel i Ferronordics aktie återupptas onsdag 9 november

17:21 / 8 November 2022 Ferronordic Press release

Nasdaq Stockholm har meddelat att man kommer att återuppta normal handel i Ferronordics aktier på morgonen den 9 november. Handeln med Ferronordics aktier stoppades tillfälligt fredagen den 4 november. Vad gäller skälen till handelsstoppet hänvisar Nasdaq till tekniska problem med tredje part. Ferronordic har ingen ytterligare information.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandvik i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Mecalac och Sandvik i Kazakstan. Ferronordic bedriver även verksamhet i Ryssland där företaget är återförsäljare för Mecalac och Dressta samt erbjuder contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2022, 17:20 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/