Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic förvärvar verkstad i Peine, Tyskland

14:30 / 17 November 2022 Ferronordic Press release

Ferronordic har ingått avtal att förvärva en verkstadsrörelse i Peine, Tyskland. Förvärvet ligger i linje med Ferronordics strategi att utvidga och förbättra sitt servicenätverk i Tyskland för att ta större andel av eftermarknadsaffären i sitt försäljningsområde. Investeringen uppgår totalt till ca 0,8 MEUR. Transaktionen förväntas slutföras i februari 2023.

Firman Heinrich Arnke bedriver bl.a. en oberoende verkstad för reparation av lastbilar, trailers och andra fordon i Peine i Niedersachsen i norra Tyskland. Verkstaden är strategiskt belägen vid motorvägen A2, ca 20 km väster om Braunschweig och ca 40 km öster om Hannover. Ferronordic bedömer att den aktuella verkstadsrörelsen under de senaste åren haft en årlig omsättning om ca 1,5 MEUR med en uppskattad rörelsemarginal om ca 10%.

Ferronordic kommer efter förvärvet göra nödvändiga investeringar för att omvandla verkstaden till auktoriserad verkstad för Volvo och Renault Trucks. Verkstaden kommer utgöra en bas för Ferronordics kunder i områdena Braunschweig/Wolfsburg och östra Hannover. Verkstaden kommer även utgöra en betydelsefull del av Volvos och Renault Trucks action service program i denna viktiga del av det tyska motorvägsnätet.

Transaktionen struktureras som ett inkråmsförvärv där Ferronordic förvärvar befintligt varulager om ca EUR 80 000. Vidare erlägger Ferronordic en ersättning om 250000 EUR för bl.a. kundkontakter och rätten att nyttja fasta tillgångar. Utöver ersättning till ägaren kommer Ferronordic investera ca 500000 EUR i anläggningen för att förbättra infrastrukturen och utöka reservdelslagret. Ferronordic övertar även 11 anställda, varav 6 mekaniker. Byggnaden och tomten där verksamheten bedrivs hyrs från den nuvarande ägaren under en period om fem år, med rätt för Ferronordic att förlänga hyresavtalet ytterligare tre år.

Transaktionen förväntas slutföras i februari 2023. Den förvärvade verksamheten kommer då utgöra en integrerad del av Ferronordics verksamhet i Tyskland. När verksamheten är etablerad förväntar sig Ferronordic att den nya anläggningen ska generera en omsättning om ca 3,5 MEUR med en rörelsemarginal om ca 14%.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar: "Förvärvet av den nya verkstaden i Peine är en fortsättning på vår strategi att expandera och förbättra vårt servicenätverk i Tyskland. Verkstadens läge är optimalt, både för att betjäna den fasta kundkrets som finns i områdena Braunschweig/Wolfsburg och östra Hannover, men även för att hantera det stora antal lastbilar som färdas på den viktiga motorvägen A2."

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandvik i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Mecalac och Sandvik i Kazakstan. Ferronordic bedriver även verksamhet i Ryssland där företaget är återförsäljare för Mecalac och Dressta samt erbjuder contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/