Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

14:25 / 3 October 2022 Ferronordic Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 Shares
Innehavare Håkan Eriksson
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-09-27
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 200 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 2 200 000
Andel
 - aktier 15,13855 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 15,13855 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,13855 % 2 200 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,13855 % 2 200 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Skandinavkonsult i Stockholm AB
 - antal rösträtter 2 200 000
 - andel av rösträtter 15,13855 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 200 000
 - andel av rösträtter 15,13855 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/