Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic förnyar och utökar kreditfacilitet med Nordea Bank

10:00 / 30 April 2021 Ferronordic Press release

Ferronordic och Nordea Bank har ingått avtal om en treårig kreditfacilitet om 70 MEUR

Ferronordic och Norea Bank har ingått avtal om en kreditfacilitet bestående av en revolving credit facility om 40 MEUR samt ett term loan om 30 MEUR. Facilitetens löptid är 3 år. Facilitetens syfte är dels att finansiera koncernens rörelsekapital, samt att finansiera koncernens investeringar i Tyskland. Facilitenten används dessutom till att refinansiera det lån som upptogs från Nordea Bank i samband med Ferronordics etablering i Tyskland i december 2019.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar:

"Vi är glada över att vidare fördjupa vår relation med Nordea Bank och att kunna utnyttja gynnsamma villkor i finansmarknaden för att stärka vår likviditet och finansiella flexibilitet". 

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För frågor från investerare, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

För frågor från media, vänligen kontakta:

Ceren Wende, Marknadsförings- och kommunikationschef, tel. +46 73 658 59 80, eller ceren.wende@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 30 april 2021, kl. 10:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/