Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic utökar sitt nätverk i Tyskland genom förvärv av verkstad i Nordhausen

14:00 / 4 February 2021 Ferronordic Press release

Ferronordic har tecknat avtal om att förvärva Bus und Truck Service GmbH, en auktoriserad verkstad för Volvo- och Renault Trucks i Nordhausen i centrala Tyskland. Förvärvet ligger i linje med Ferronordics strategi att utvidga och förbättra sitt servicenätverk i Tyskland. Under de senaste tre åren hade Bus und Truck Service GmbH en genomsnittlig omsättning på cirka 1,5 MEUR (* 15 MSEK) per år och en uppskattad justerad rörelsemarginal på cirka 10%.

Bus und Truck Service GmbH underhåller och reparerar lastbilar, trailers och bussar i Nordhausen i Thuringen. Företaget har 14 anställda, främst mekaniker. Verkstaden är strategiskt belägen vid motorvägen A38, en viktig länk mellan Kassel och Leipzig som förbinder flera tyska delstater.

Transaktionen struktureras som en inkråmsöverlåtelse, där Ferronordic förvärvar varulager, redskap och utrustning samt materiella anläggningstillgångar från säljaren. Ferronordic kommer även att anställa flertalet av Bus und Truck Services medarbetare. Fast egendom ingår inte i förvärvet och kommer framöver att hyras av Ferronordic.

Den totala köpeskillingen uppgår till 0,65 MEUR (* 6,6 MSEK), varav 0,45 MEUR (* 4,6 MSEK) motsvarar det förväntade nettovärdet på de köpta tillgångarna och 0,2 MEUR (* 2,0 MSEK) avser goodwill. Transaktionen förväntas slutföras i maj 2021. Verkstaden kommer därefter att integreras i Ferronordics tyska verksamhet.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar: "Köpet av verksamheten i Nordhausen är ytterligare ett steg i vår strategi att utvidga och förbättra vårt nätverk i Tyskland. Detta förvärv ger oss en verkstad på en strategisk plats och en möjlighet att ytterligare utöka vår servicetäckning, komma närmare våra kunder och växa vår eftermarknadsaffär. Jag ser fram emot att välkomna våra kollegor från Bus und Truck Service GmbH till Ferronordic.".

*Enligt EUR/SEK-kursen den 4 februari 2021.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För frågor från media, vänligen kontakta:

Ceren Wende, Marknadsförings- och kommunikationschef, tel. +46 73 658 59 80, eller ceren.wende@ferronordic.com

För frågor från investerare, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 4 februari 2021, kl 14:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/