Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

11:23 / 1 November 2021 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 Aktie
Innehavare Per Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 765 751
Antal rösträtter 765 751
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-10-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 626 639
 - direkt innehavda rösträtter 125 000
 - indirekt innehavda rösträtter 501 639
Andel
 - aktier 4,312 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,86014 %
 - indirekt innehavda rösträtter 3,4519 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,31204 % 626 639
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,31204 % 626 639
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 626 639
 - andel av rösträtter 4,312 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/