Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic expanderar nätverket i Tyskland genom förvärv av verkstad i Bingen

09:00 / 30 November 2021 Ferronordic Press release

Ferronordic har förvärvat Truck Center Krämer GmbH, en auktoriserad verkstad för Volvo och Renault Trucks i Bingen, Rheinland-Pfalz. Förvärvet ligger i linje med Ferronordics strategi att expandera och förbättra sitt servicenätverk i Tyskland. Investeringen uppgår till ca 66 MSEK (*6.4 MEUR).

Truck Center Krämer GmbH driver en autktoriserad verkstad för Volvo och Renault Trucks i Bingen, mellan Bad Kreuznach och Mainz i Rheinland-Pfalz. Verkstaden är belägen vid korsningen mellan motorvägarna A60 och A61 som sammanbinder Nederländerna och Belgien med det tyska motorvägsnätet. Dessutom driver Truck Center Krämer två mindre verkstäder i Simmern och Kirn, Rheinland-Pfalz. Företaget har 26 anställda. Företaget verkar i ett strategiskt område med en betydande population av lastbilar från Volvo och Renault Trucks, vilket är viktigt för att öka Ferronordics eftermarknadsverksamhet i Tyskland.

Under 2019 och 2020 hade Truck Center Krämer en genomsnittlig årlig omsättning om ca 54 MSEK och en uppskattad normaliserad rörelsemarginal om ca 10%. Den förväntade köpeskillingen för företaget uppgår till 28 MSEK, baserat på förväntade nettotillgångar om 9 MSEK och goodwill om 19 MSEK. Därutöver har Ferronordic förvärvat fastigheten där verksamheten i Bingen bedrivs för en köpeskilling om 38 MSEK. Fastigheterna för de mindre verkstäderna i Simmern och Kirn ingår inte i transaktionen.

Truck Center Krämer kommer att drivas som en separat verksamhet under en övergångsperiod för att sedan integreras i Ferronordics tyska verksamet under 2022.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: "Förvärvet av Truck Center Krämer innebär att vi lägger till ytterligare en strategisk ort i vårt nätverk. Ett högkvalitativt nätverk av verkstäder på strategiska platser kompletterat med mobil service är viktigt för förbättrad kundtillfresställelse och ökade marknadsandelar för Volvo och Renault Trucks i Tyskland. Vi ser fram emot att välkomna Truck Center Krämers medarbetare till Ferronordic och att tillsammans bygga ett ledande service- och försäljningsföretag i Tyskland".

* Belopp i EUR har konverterats till SEK enligt växelkursen från den 29 november 2021.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 30 november 2021, kl. 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/