Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordics styrelse drar tillbaka utdelningsförslag

18:03 / 12 May 2020 Ferronordic Press release

Ferronordics styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget och föreslå att årsstämman den 25 juni fattar beslut om att ingen utdelning skall betalas ut.

Ferronordic har en stark finansiell position, likviditet och en affärsmodell som bygger på kompetenta medarbetare och en robust eftermarknadsverksamhet. Sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har affärsmiljön dock förändrats avsevärt till följd av COVID-19.

För att säkerställa att Ferronordic kan upprätthålla högsta möjliga finansiella styrka och flexibilitet i nuvarande omvärldsläge, föreslår styrelsen till årsstämman den 25 juni att ingen utdelning skall betalas ut.

Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic, kommenterar: "Som svar på den nuvarande osäkerheten och risken för störningar på våra marknader vidtar Ferronordic åtgärder för att ytterligare stärka sin uthållighet och finansiella ställning. Givet dessa utsikter och i linje med dessa åtgärder föreslår styrelsen att ingen utdelning skall betalas ut"

En mer detaljerad uppdatering av affärsläget och bolagets finansiella position kommer att presenteras i samband med att Ferronordics rapport för det första kvartalet den 13 maj 2020.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020, kl. 18:15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/